หน้าหลัก  เกี่ยวกับ อบต.  จัดซื้อ-จัดจ้าง  ติดต่อเรา  หนังสือสั่งการ ข้อกฏหมาย ระเบียบ  ภาพกิจกรรม  มาตรการประหยัดพลังงาน

นายชนานันท์ คามตะสีลา
นายก อบต. ซับสมบูรณ์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/06/2017
ปรับปรุง 27/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 150666
Page Views 369081
 
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์

                   ตำบลซับสมบูรณ์ได้รับการจัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2538 โดยแยกจากตำบลโพธิ์และได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไปเล่ม 113 ตอนที่ 9 ง ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 มีผลบังคบเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539