หน้าหลัก  เกี่ยวกับ อบต.  จัดซื้อ-จัดจ้าง  ติดต่อเรา  หนังสือสั่งการ ข้อกฏหมาย ระเบียบ  ภาพกิจกรรม


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/06/2017
ปรับปรุง 24/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 92549
Page Views 296627
 
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์

                   ตำบลซับสมบูรณ์ได้รับการจัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2538 โดยแยกจากตำบลโพธิ์และได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไปเล่ม 113 ตอนที่ 9 ง ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 มีผลบังคบเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539