หน้าหลัก  เกี่ยวกับ อบต.  จัดซื้อ-จัดจ้าง  ติดต่อเรา  หนังสือสั่งการ ข้อกฏหมาย ระเบียบ  ภาพกิจกรรม
การบริหารงาน
แผนการดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
027 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
Word Document ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 55.97 KB
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
Word Document การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.95 KB
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2564
Word Document ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51.54 KB
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖
Word Document แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 205.66 KB