หน้าหลัก  เกี่ยวกับ อบต.  จัดซื้อ-จัดจ้าง  ติดต่อเรา  หนังสือสั่งการ ข้อกฏหมาย ระเบียบ  ภาพกิจกรรม  มาตรการประหยัดพลังงาน

นายชนานันท์ คามตะสีลา
นายก อบต. ซับสมบูรณ์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/06/2017
ปรับปรุง 27/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 150621
Page Views 369036
 
ยินดีต้อนรับขอสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น โทร / โทรสาร 043 040 236 
มอบของที่ระลึก

มอบของที่ระลึก

รับมอบนโยบาย

รับมอบนโยบาย

มอบของให้สภา

มอบของให้สภา

เปิดประชุมครั้งแรก

เปิดประชุมครั้งแรก

จิตอาสา

จิตอาสา

29ตุลาคม 2564

29ตุลาคม 2564

จัดทำเสวัยนไม้ไผ่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์

จัดทำเสวัยนไม้ไผ่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์

Example Frame
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 (17 มี.ค. 2565 | อ่าน 36 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ (17 มี.ค. 2565 | อ่าน 35 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 (17 มี.ค. 2565 | อ่าน 36 ครั้ง)
(17 มี.ค. 2565 | อ่าน 36 ครั้ง)
คำแถลงนโยบายของนายกต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ (12 ม.ค. 2565 | อ่าน 97 ครั้ง)
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริการส่วนตำบลซับสมบูรณ์ (08 ต.ค. 2564 | อ่าน 137 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (13 ก.ค. 2564 | อ่าน 147 ครั้ง)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (17 มิ.ย. 2564 | อ่าน 145 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (01 เม.ย. 2564 | อ่าน 153 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (30 มี.ค. 2564 | อ่าน 156 ครั้ง)
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อรถยนต์บรรทุกแบบเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า จำนวน 1 คัน (20 พ.ค. 2565 | อ่าน 1 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (29 เม.ย. 2565 | อ่าน 17 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ขก.ถ. ๙๖ - ๐๑๐ บ้านซับแดง - แยกบ้านโนนคูณ - บ้านซับบอน บ้านซับแดง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีคัดเลือก (02 พ.ย. 2564 | อ่าน 138 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง (11 ต.ค. 2564 | อ่าน 161 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (01 ต.ค. 2564 | อ่าน 152 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. ๙๖-๐๐๘ บ้านหินตั้ง - ถึงแยกบ้านนาจาน หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (08 ก.ย. 2564 | อ่าน 142 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. ๙๖-๐๐๘ บ้านหินตั้ง - ถึงแยกบ้านนาจาน หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (08 ก.ย. 2564 | อ่าน 137 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. ๙๖ - ๐๐๘ บ้านหินตั้ง - แยกบ้านนาจาน หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 ก.ค. 2564 | อ่าน 152 ครั้ง)
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. ๙๖ - ๐๐๘ บ้านหินตั้ง - แยกบ้านนาจาน หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 ก.ค. 2564 | อ่าน 153 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. ๙๖ - ๐๐๘ บ้านหินตั้ง - ถึงแยกบ้านนาจาน หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 มี.ค. 2564 | อ่าน 216 ครั้ง)
 
 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง(eGP)
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๙-๐๐๓๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มี.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างจ้างเหมาบริการย้ายเครื่องปรับอากาษพร้อมติดตั้งใหม่และซ่อม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มี.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างซ่อมแซมฝาย บ้านซับสมบูรณ์ หมูที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ม.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อน้ำดื่มและกาแฟสำหรับโครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ธ.ค. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อดำเนินการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ งานป้องกันและบรรเทาสาธจารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ธ.ค. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อดำเนินการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภันภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ธ.ค. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซับบอน หมู่ที่ ๗ สายทางกลางบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ธ.ค. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายทางบ้านนาตับเต่า - ฝายซำไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ธ.ค. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
แบตเตอรี่ รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผท ๘๔๑๖ (14 ธ.ค. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๘ สายทางหลวง ๒๒๙ - บ้านโนนสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08 ธ.ค. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 
ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ราคาประเมินทุนทรัพย์อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) พ.ศ. 2565 (26 ม.ค. 2565 | อ่าน 78 ครั้ง)
ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 (22 พ.ย. 2564 | อ่าน 134 ครั้ง)
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 (08 ก.ค. 2564 | อ่าน 179 ครั้ง)
ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 (29 มี.ค. 2564 | อ่าน 162 ครั้ง)
ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 (03 ม.ค. 2563 | อ่าน 194 ครั้ง)
ภาพกิจกรรมการออกสำรวจรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 (03 ม.ค. 2563 | อ่าน 205 ครั้ง)
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565 รอบเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 (05 เม.ย. 2565 | อ่าน 19 ครั้ง)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 (04 เม.ย. 2565 | อ่าน 14 ครั้ง)
รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (20 ม.ค. 2565 | อ่าน 74 ครั้ง)
รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (20 ม.ค. 2565 | อ่าน 85 ครั้ง)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (20 ม.ค. 2565 | อ่าน 65 ครั้ง)
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (20 ม.ค. 2565 | อ่าน 80 ครั้ง)
รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (27 เม.ย. 2564 | อ่าน 148 ครั้ง)
รายงานประมาณการราบรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (27 เม.ย. 2564 | อ่าน 145 ครั้ง)
รายละเอียดประมาณการายรับ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (27 เม.ย. 2564 | อ่าน 146 ครั้ง)
รายละเอียดประมาณการายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (27 เม.ย. 2564 | อ่าน 167 ครั้ง)
 
รายงานงบการเงิน
การรายงานผลการตรวจสอบการเงินประจำปีของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณและกระทรวงต้นสังกัดทราบ (05 พ.ค. 2565 | อ่าน 3 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบการเงินประจำปีของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (05 พ.ค. 2565 | อ่าน 3 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565 รอบเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 (05 เม.ย. 2565 | อ่าน 14 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ เรื่อง รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 (05 เม.ย. 2565 | อ่าน 15 ครั้ง)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (แยกตามแผนงาน) (15 มี.ค. 2565 | อ่าน 40 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาศที่ 1 (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2564 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศง 2565 (15 มี.ค. 2565 | อ่าน 46 ครั้ง)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 (15 มี.ค. 2565 | อ่าน 40 ครั้ง)
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (24 ธ.ค. 2564 | อ่าน 100 ครั้ง)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (รอบเดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (24 พ.ย. 2564 | อ่าน 110 ครั้ง)
ประกาศผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 (17 พ.ย. 2564 | อ่าน 116 ครั้ง)
 
จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์
จดหมายข่าว ประจำเดือนพฤษภาคม 2656 (26 พ.ค. 2565 | อ่าน 7 ครั้ง)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ (21 ส.ค. 2563 | อ่าน 208 ครั้ง)
กองคลัง ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (20 ส.ค. 2563 | อ่าน 329 ครั้ง)
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์
บันทึกการประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (22 ก.ค. 2564 | อ่าน 145 ครั้ง)
บันทึกการประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (22 ก.ค. 2564 | อ่าน 123 ครั้ง)
บันทึกการประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (22 ก.ค. 2564 | อ่าน 125 ครั้ง)
บันทึกการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ (22 ก.ค. 2564 | อ่าน 125 ครั้ง)
บันทึกการประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (22 ก.ค. 2564 | อ่าน 156 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ (21 ส.ค. 2563 | อ่าน 178 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (21 ส.ค. 2563 | อ่าน 166 ครั้ง)
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ ที่ ขก 72201/ (ส.อบต.) / ว 12 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 (21 ส.ค. 2563 | อ่าน 170 ครั้ง)
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ ที่ ขก 72201/ (ส.อบต.) / ว 2 ลงวันที่ 3 เมษายน 2562 (21 ส.ค. 2563 | อ่าน 155 ครั้ง)
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ ที่ ขก 72201/ (ส.อบต.) / ว ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 (21 ส.ค. 2563 | อ่าน 224 ครั้ง)
 
พระราชบัญญัติ ระเบียบ กฏหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง
ที่ กค 0433.2/58936 20 ธันวาคม 2562 เรื่องหารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดวื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (เกี่ยวกับการสืบราคาที่มิใช่งานก่อสร้างวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท) (23 ก.พ. 2565 | อ่าน 48 ครั้ง)
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (30 ส.ค. 2564 | อ่าน 125 ครั้ง)
กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560 (30 ส.ค. 2564 | อ่าน 122 ครั้ง)
กฎกระทรวง กําหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (30 ส.ค. 2564 | อ่าน 124 ครั้ง)
กฎกระทรวง กําหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (30 ส.ค. 2564 | อ่าน 126 ครั้ง)
กฎกระทรวง กําหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (30 ส.ค. 2564 | อ่าน 143 ครั้ง)
กฎกระทรวง กําหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (30 ส.ค. 2564 | อ่าน 133 ครั้ง)
กฎกระทรวง กําหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (30 ส.ค. 2564 | อ่าน 123 ครั้ง)
กฎกระทรวง กําหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (30 ส.ค. 2564 | อ่าน 128 ครั้ง)
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (30 ส.ค. 2564 | อ่าน 126 ครั้ง)
 
งานควบคุมภายใน ตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง
ขออนุมัติลงนามในคำสั่งแตงตั้งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (17 มี.ค. 2565 | อ่าน 31 ครั้ง)
ขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี65 (17 มี.ค. 2565 | อ่าน 31 ครั้ง)
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (17 มี.ค. 2565 | อ่าน 33 ครั้ง)
นโยบายและขั้นตอนการปฎิบัติงานตรวจสอบภาย (17 มี.ค. 2565 | อ่าน 31 ครั้ง)
ประกาศนโยบายบริหารความเสี่ยง (17 มี.ค. 2565 | อ่าน 33 ครั้ง)
 
    พฤษภาคม 2565   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
ปฏิทินกิจกรรม
01 พ.ค. 2564 ถึง 30 มิ.ย. 2564
ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ทีวีช่อง 3 ทีวีช่อง 5 ทีวีช่อง 7
ทีวีช่อง อสมท. ทีวีช่อง สทท. ทีวีช่อง Thai PBS
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
แบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล