หน้าหลัก  เกี่ยวกับ อบต.  จัดซื้อ-จัดจ้าง  ติดต่อเรา  หนังสือสั่งการ ข้อกฏหมาย ระเบียบ  ภาพกิจกรรม


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/06/2017
ปรับปรุง 24/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 92369
Page Views 296447
 
ยินดีต้อนรับขอสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น โทร / โทรสาร 043 040 236 
จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๒

จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๒

รับสมัครนายกองค์การบริหารสวนตำบลซับสมบูรณ์และสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนตำบลซับสมบูรณ์

รับสมัครนายกองค์การบริหารสวนตำบลซับสมบูรณ์และสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนตำบลซับสมบูรณ์

จัดทำเสวัยนไม้ไผ่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์

จัดทำเสวัยนไม้ไผ่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง

จิตอาสา

จิตอาสา

29ตุลาคม 2564

29ตุลาคม 2564

Example Frame
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริการส่วนตำบลซับสมบูรณ์ (08 ต.ค. 2564 | อ่าน 13 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (13 ก.ค. 2564 | อ่าน 20 ครั้ง)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (17 มิ.ย. 2564 | อ่าน 21 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (01 เม.ย. 2564 | อ่าน 35 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (30 มี.ค. 2564 | อ่าน 32 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (29 มี.ค. 2564 | อ่าน 36 ครั้ง)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (29 มี.ค. 2564 | อ่าน 40 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 (29 มี.ค. 2564 | อ่าน 26 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (29 มี.ค. 2564 | อ่าน 34 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (22 มี.ค. 2564 | อ่าน 46 ครั้ง)
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ขก.ถ. ๙๖ - ๐๑๐ บ้านซับแดง - แยกบ้านโนนคูณ - บ้านซับบอน บ้านซับแดง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีคัดเลือก (02 พ.ย. 2564 | อ่าน 11 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง (11 ต.ค. 2564 | อ่าน 28 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (01 ต.ค. 2564 | อ่าน 17 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. ๙๖-๐๐๘ บ้านหินตั้ง - ถึงแยกบ้านนาจาน หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (08 ก.ย. 2564 | อ่าน 20 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. ๙๖-๐๐๘ บ้านหินตั้ง - ถึงแยกบ้านนาจาน หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (08 ก.ย. 2564 | อ่าน 17 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. ๙๖ - ๐๐๘ บ้านหินตั้ง - แยกบ้านนาจาน หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 ก.ค. 2564 | อ่าน 20 ครั้ง)
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. ๙๖ - ๐๐๘ บ้านหินตั้ง - แยกบ้านนาจาน หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 ก.ค. 2564 | อ่าน 21 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. ๙๖ - ๐๐๘ บ้านหินตั้ง - ถึงแยกบ้านนาจาน หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 มี.ค. 2564 | อ่าน 56 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. ๙๖ – ๐๐๘ บ้านหินตั้ง-แยกบ้านนาจาน หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (04 มี.ค. 2564 | อ่าน 53 ครั้ง)
ประกาศ รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง (25 ก.พ. 2564 | อ่าน 56 ครั้ง)
 
 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง(eGP)
จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้านซับแดง หมู่ที่ ๕ จำนวน ๔ เส้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 พ.ย. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 
ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 (22 พ.ย. 2564 | อ่าน 2 ครั้ง)
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 (08 ก.ค. 2564 | อ่าน 31 ครั้ง)
ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 (29 มี.ค. 2564 | อ่าน 41 ครั้ง)
ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 (03 ม.ค. 2563 | อ่าน 77 ครั้ง)
ภาพกิจกรรมการออกสำรวจรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 (03 ม.ค. 2563 | อ่าน 81 ครั้ง)
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (27 เม.ย. 2564 | อ่าน 32 ครั้ง)
รายงานประมาณการราบรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (27 เม.ย. 2564 | อ่าน 28 ครั้ง)
รายละเอียดประมาณการายรับ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (27 เม.ย. 2564 | อ่าน 33 ครั้ง)
รายละเอียดประมาณการายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (27 เม.ย. 2564 | อ่าน 44 ครั้ง)
 
รายงานงบการเงิน
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (รอบเดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (24 พ.ย. 2564 | อ่าน 2 ครั้ง)
ประกาศผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 (17 พ.ย. 2564 | อ่าน 9 ครั้ง)
ประกาศ รายงานการรับ การจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (08 พ.ย. 2564 | อ่าน 8 ครั้ง)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (รอบเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (29 เม.ย. 2564 | อ่าน 37 ครั้ง)
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 (28 เม.ย. 2564 | อ่าน 40 ครั้ง)
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (26 เม.ย. 2564 | อ่าน 27 ครั้ง)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (รอบเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (26 เม.ย. 2564 | อ่าน 36 ครั้ง)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (รอบตุลาคม ถึง ธันวาคม 2563) ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564 (26 เม.ย. 2564 | อ่าน 32 ครั้ง)
ประกาศ รายงานการรับ การจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (26 เม.ย. 2564 | อ่าน 68 ครั้ง)
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 (26 เม.ย. 2564 | อ่าน 39 ครั้ง)
 
จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ (21 ส.ค. 2563 | อ่าน 83 ครั้ง)
กองคลัง ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (20 ส.ค. 2563 | อ่าน 144 ครั้ง)
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์
บันทึกการประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (22 ก.ค. 2564 | อ่าน 18 ครั้ง)
บันทึกการประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (22 ก.ค. 2564 | อ่าน 18 ครั้ง)
บันทึกการประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (22 ก.ค. 2564 | อ่าน 17 ครั้ง)
บันทึกการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ (22 ก.ค. 2564 | อ่าน 19 ครั้ง)
บันทึกการประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (22 ก.ค. 2564 | อ่าน 20 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ (21 ส.ค. 2563 | อ่าน 51 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (21 ส.ค. 2563 | อ่าน 61 ครั้ง)
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ ที่ ขก 72201/ (ส.อบต.) / ว 12 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 (21 ส.ค. 2563 | อ่าน 54 ครั้ง)
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ ที่ ขก 72201/ (ส.อบต.) / ว 2 ลงวันที่ 3 เมษายน 2562 (21 ส.ค. 2563 | อ่าน 45 ครั้ง)
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ ที่ ขก 72201/ (ส.อบต.) / ว ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 (21 ส.ค. 2563 | อ่าน 105 ครั้ง)
 
จัดซื้อจัดจ้าง
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (30 ส.ค. 2564 | อ่าน 22 ครั้ง)
กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560 (30 ส.ค. 2564 | อ่าน 20 ครั้ง)
กฎกระทรวง กําหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (30 ส.ค. 2564 | อ่าน 21 ครั้ง)
กฎกระทรวง กําหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (30 ส.ค. 2564 | อ่าน 20 ครั้ง)
กฎกระทรวง กําหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (30 ส.ค. 2564 | อ่าน 37 ครั้ง)
กฎกระทรวง กําหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (30 ส.ค. 2564 | อ่าน 19 ครั้ง)
กฎกระทรวง กําหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (30 ส.ค. 2564 | อ่าน 21 ครั้ง)
กฎกระทรวง กําหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (30 ส.ค. 2564 | อ่าน 22 ครั้ง)
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (30 ส.ค. 2564 | อ่าน 22 ครั้ง)
 
    ธันวาคม 2564   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
ปฏิทินกิจกรรม
01 พ.ค. 2564 ถึง 30 มิ.ย. 2564
ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
 
ทีวีช่อง 3 ทีวีช่อง 5 ทีวีช่อง 7
ทีวีช่อง อสมท. ทีวีช่อง สทท. ทีวีช่อง Thai PBS
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์