หน้าหลัก  เกี่ยวกับ อบต.  จัดซื้อ-จัดจ้าง  ติดต่อเรา  หนังสือสั่งการ ข้อกฏหมาย ระเบียบ  ภาพกิจกรรม

นายชนานันท์ คามตะสีลา
นายก อบต. ซับสมบูรณ์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/06/2017
ปรับปรุง 12/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 104727
Page Views 311464
 
รายงานงบการเงิน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบการเงินประจำปีของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์
เรื่อง  รายงานผลการตรวจสอบการเงินประจำปีของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
*****************************************

                   ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72 ให้หน่วยงานของรัฐนำส่งรายงานการเงินประจำปี พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินให้กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และกระทรวงเจ้าสังกัด เว้นแต่กรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ให้นำส่งให้คณะรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง และสำนักงบประมาณ และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน นั้น
                   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์  จึงขอประกาศรายงานผลการตรวจสอบการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ให้สาธารณชนทราบโดยทั่วกัน 

                        

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 6.59 MB
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2564   อ่าน 62 ครั้ง