หน้าหลัก  เกี่ยวกับ อบต.  จัดซื้อ-จัดจ้าง  ติดต่อเรา  หนังสือสั่งการ ข้อกฏหมาย ระเบียบ  ภาพกิจกรรม

นายชนานันท์ คามตะสีลา
นายก อบต. ซับสมบูรณ์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/06/2017
ปรับปรุง 12/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 104728
Page Views 311465
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง (eGP)
ซื้อน้ำดื่มและกาแฟสำหรับโครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ธ.ค. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อดำเนินการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ งานป้องกันและบรรเทาสาธจารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ธ.ค. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อดำเนินการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภันภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ธ.ค. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซับบอน หมู่ที่ ๗ สายทางกลางบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ธ.ค. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายทางบ้านนาตับเต่า - ฝายซำไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ธ.ค. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
แบตเตอรี่ รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผท ๘๔๑๖ (14 ธ.ค. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๘ สายทางหลวง ๒๒๙ - บ้านโนนสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08 ธ.ค. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายดอนหัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08 ธ.ค. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้านซับแดง หมู่ที่ ๕ จำนวน ๔ เส้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 พ.ย. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก