หน้าหลัก  เกี่ยวกับ อบต.  จัดซื้อ-จัดจ้าง  ติดต่อเรา  หนังสือสั่งการ ข้อกฏหมาย ระเบียบ  ภาพกิจกรรม


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/06/2017
ปรับปรุง 24/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 92465
Page Views 296543
 
กองคลัง

นางอรทัย ชนะพาล
ผู้อำนวยกองคลัง


นักวิชาการพัสดุ

นางพรพิมล โอดลี
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางนิภาพร สมหลง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางสาวเพ็ญพร ลุนเพ็ง
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางเสาวณีย์ เมฆะธนาศักดิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวศิราภรณ์ รอบคอบ
คนงานจัดเก็บรายได้ (พนักงานจ้างทั่วไป)

นางสาววิภาพร รอบรู้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (พนักงานตามภารกิจ)