หน้าหลัก  เกี่ยวกับ อบต.  จัดซื้อ-จัดจ้าง  ติดต่อเรา  หนังสือสั่งการ ข้อกฏหมาย ระเบียบ  ภาพกิจกรรม


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/06/2017
ปรับปรุง 24/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 92382
Page Views 296460
 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายสถิตย์ มูลมืด
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวสาวิตรี พันทะท้าว
ครู ชำนาญการ

นายมนตรี ชนะพาล
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นางสาวปราณี รอบรู้
ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

นางสาวรัตนาภรณ์ สมจิตร
ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)


ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

นางอัมพร สมจิตร
ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างทั่วไป)

นางสมพร สิริสุข
จ้างเหมาบริการ

นายอนุพันธ์ ตังตระกูล
จ้างเหมาบริการ

นางวรุณี มิ่งขวัญ
จ้างเหมาบริการ